Daiji Minematsu

代表取締役

Chihiro Okumura

取締役 COO

Mai Idera

東京支店長

Show Hino

Ten Okura

Takatoshi Konishi

Ikuko Kawai

クリエイティブ部 本部長

Mai Yamaguchi

Michiko Hata

Syujirou Kanaya

Kaori Nagatsuka

Yuta Sasaki

Akane Iijima